1. Raskt.  CIBTvisas spesialiserer seg på å sikre India visum og kan hjelpe deg med å søke India visum.
 2. Enkelt.  CIBTvisas er den nemmeste måde at få et visum og kan sikre at opnå det på en dag. Vi kan behandle India viseringer på India ambassade hver dag for norske statsborger.

India Visum FAQs

Når kan jeg søke om visum til India?
Det beste tidspunket å sende inn din visumsøknad på, er 1-2 måneder før avreise. Har du dårlig tid, kan det i enkelte tilfeller være mulig å få raskere behandling.

Må jeg sende inn mitt pass for å få visum til India? Er det trygt å sende passet?
Ja, du må sende inn ditt pass i original. India visum blir stemplet inn i passet, og visumsøknaden kan ikke behandles uten pass. Da pass er et verdidokument, anbefaler vi at du sender ditt pass og visumsøknad på en sikker måte som for eksempel bud eller sporbar postforsendelse.

Viktig informasjon

Forsinkelser på utstedelse av visum
Vær oppmerksom på at behandlingstider på konsulatet ikke kan garanteres inntil videre.

Eksempel på krav for forretningsreise til India for norske statsborgere

 1. Timebooking

  Søkere må møte på visumsenteret for å avgi fingeravtrykk. Visumbehandling begynner først når søkeren har levert inn søknad og avgitt fingeravtrykk.

 2. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha en ledig, ubrukt dobbeltside med plass for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 3. Fotografi(er)

  Ett fargefotografi i standard passbildestørrelse. Dette fotografiet må:

  • Ha en størrelse på 5 cm x 5 cm uten eventuelle rammer rundt bildet
  • Ha en hvit bakgrunn
  • Være tatt i løpet av de siste seks månedene
  • Være identiske

 4. Garantibrev

  Du må ha et garantibrev fra søkerens arbeidsgiver. Alle brev må skrives ut på brevpapir med selskapets brevhode med en postadresse i Norge. Bruk eksempelet vårt på garantibrev, som finnes på https://cibtvisas.no/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf , som hjelp til å utforme brevet ditt.

  Merk at de fleste ambassader krever at garantibrevet er datert innen en måned fra søknaden sendes.

  I tillegg til å inneholde formuleringene som gis i eksempelet, må garantibrevet ditt:
  • Bekrefte at det ikke finnes kontorer i Norge, for søkere som jobber utenfor Norge

 5. Invitasjonsbrev

  Et invitasjonsbrev fra bedriften søkeren skal besøke. En kopi kan brukes. Dette brevet må:

  • Skrives på selskapets brevmal
  • Inkludere søkerens fulle navn, statsborgerskap og passnummer
  • Inkludere søkerens jobbtittel og startdato for arbeidskontrakten 
  • Spesifisere reisemål og formål med reisen
  • Spesifisere ønsket antall innreiser og hvor lenge visumet må være gyldig
  • Inkludere innreise- og utreisedato(er) 
  • Inkludere kontaktopplysningene for foretaket/verten som inviterer
  • Være signert av personen som har skrevet brevet, og ha stempel fra foretaket som inviterer

   

 6. Forsikringsbevis

  Kopi av reiseforsikringsbevis. Dette må:

  • Inneholde søkerens fulle navn
  • Inneholde at forsikringen er gyldig i landet det søkes visum for
  • Oppgi polisens gyldighetstid med start- og sluttdatoer

 7. Fullmakt

  Søkere må legge ved en fullmakt som gjør det mulig for CIBTvisas å hente passene til søkeren på visumsenteret

 8. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet visumsøknadsskjema. Skjemaet må: 


  Husk å signere på begge sider. Under fotofeltet på første side, og nede til høyre på siste side. Merk at signaturen må være så lik som mulig som i passet ditt.

 9. CIBTvisas-ordreskjema

  Send inn CIBTvisas-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 10. Søkere født utenfor Norge

  Norske statsborgere som ikke er født i Norge må sende inn et fullt utfylt og signert "Telefax for clearance-skjema".

  Merk at visumbehandling for norske statsborgere født utenfor Norge vil ta ca. fem dager mer.

 11. Personer med dobbelt statsborgerskap eller innehaver av to pass

  Søkere med dobbelt statsborgerskap eller innehaver av to pass må levere en kopi av det andre passets fremste side (med personopplysninger).

 12. Søkere av srilankisk opprinnelse

  Søkere av srilankisk opprinnelse må levere et ytterligere skjema som heter "Fax form for Sri Lankans/Sri Lankan Origin Foreign Nationals"

 13. Søkere med pakistansk opphav

  Søkere som enten er født I Pakistan eller har foreldre/besteforeldre fra Pakistan må søke selv på ambassaden da det er krav om personlig oppmøte. CIBTvisas kan ikke bistå med denne prosessen

Eksempel på krav fo turisreise til India Visum for norske statsborgere

 1. Timebooking

  Søkere må møte på visumsenteret for å avgi fingeravtrykk. Visumbehandling begynner først når søkeren har levert inn søknad og avgitt fingeravtrykk.

 2. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha en ledig, ubrukt dobbeltside med plass for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 3. Fotografi(er)

  Ett fargefotografi i standard passbildestørrelse. Dette fotografiet må:

  • Ha en størrelse på 5 cm x 5 cm uten eventuelle rammer rundt bildet
  • Ha en hvit bakgrunn
  • Være tatt i løpet av de siste seks månedene
  • Være identiske

 4. Forsikringsbevis

  Kopi av reiseforsikringsbevis. Dette må:

  • Inneholde søkerens fulle navn
  • Inneholde at forsikringen er gyldig i landet det søkes visum for
  • Oppgi polisens gyldighetstid med start- og sluttdatoer

 5. Bevis på reiseplaner

  Dette må leveres i form av en kopi av flybooking som viser viser inn- og utreise

 6. Tilleggsskjema

  Reisende som er i arbeid må levere et tilleggsskjema som heter "Undertaking letter for tourist visa"Reisende må levere et ytterligere skjema som heter «Telefaks for godkjennelsesskjema»

 7. Fullmakt

  Søkere må legge ved en fullmakt som gjør det mulig for CIBTvisas å hente passene til søkeren på visumsenteret

 8. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet visumsøknadsskjema. Skjemaet må: 


  Husk å signere på begge sider. Under fotofeltet på første side, og nede til høyre på siste side. Merk at signaturen må være så lik som mulig som i passet ditt.

 9. CIBTvisas-ordreskjema

  Send inn CIBTvisas-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 10. Søkere født utenfor Norge

  Norske statsborgere som ikke er født i Norge må sende inn et fullt utfylt og signert "Telefax for clearance-skjema".

  Merk at visumbehandling for norske statsborgere født utenfor Norge vil ta ca. fem dager mer.

 11. Personer med dobbelt statsborgerskap eller innehaver av to pass

  Søkere med dobbelt statsborgerskap eller innehaver av to pass må levere en kopi av det andre passets fremste side (med personopplysninger).

 12. Søkere av srilankisk opprinnelse

  Søkere av srilankisk opprinnelse må levere et ytterligere skjema som heter "Fax form for Sri Lankans/Sri Lankan Origin Foreign Nationals"

 13. Film/media

  Søkere som jobber i medierelaterte yrker (reklame, fjernsyn, fotografi, kommunikasjon, filmindustrien, forlagsvirksomhet o.l.) og som reiser for turismeformål, må søke om journalistvisum

 14. Søknad om flere innreiser

  Dersom man søker om flere innreiser, må man levere flybookinger som viser at man skal ha flere innreiser

 15. Mindreårige

  For barn under 18 år kreves det at en av foreldrene fyller ut "Parent declaration form" samt legger ved en kopi av sitt pas

 16. Søkere med pakistansk opphav

  Søkere som enten er født I Pakistan eller har foreldre/besteforeldre fra Pakistan må søke selv på ambassaden da det er krav om personlig oppmøte. CIBTvisas kan ikke bistå med denne prosessen